کرم ژل تیتان را چگونه سفارش می دهند؟

به منظور سفارش کرم ژل تیتان بایستی فرم را پر کنید. پس از آن برای قطعی کردن سفارشتان یکی از نمایندگان شرکت با شما ارتباط بر قرار می کند. خاطر نشان می کنیم محصولات را به همراه برگه خرید و پاکت مخفی به طوری که اطلاعات مشخص نشود پست می کنیم و برگه خریدرا داخل پاکت قرار می دهیم

!لطفا مشخص کنید چند عدد کرم ژل تیتان را می خواهید سفارش دهید

سفارش بده
1 قوطی تیوپ 50 میلی گرمی برای مصرف منظم به مدت 1 ماه مناسب می باشد

قیمت

1 = 350.000 تومان

 

سفارش بده

 

سفارش بده
2 قوطی تیوپ 50 میلی گرمی برای مصرف منظم به مدت 2 ماه مناسب می باشد

قیمت

2 = 600.000 تومان

 

سفارش بده

 

سفارش بده
3 قوطی تیوپ 50 میلی گرمی برای مصرف منظم به مدت 3 ماه مناسب می باشد

قیمت

3 = 800.000 تومان

 

سفارش بده

 

برای خرید اینترنتی تیتان ژل گزینه های زیر را کلیک کنید